انتخاب پمپ اب

Saturday، ۲۲ Ordibehesht ۱۴۰۳

پمپ نیم اسب بخار در مشهد

این پمپ های اب از کوچکترین پمپ های اب ساختمانی به شمار میروند که برای اب رسانی تا طبقه دوم ساختمان مناسب هستند . پمپ نیم اسب بخار از صدای نسبتا متوسطی برخوردار است که اگر در واحد مسکونی نصب گردد برای کسانی که نسبت یه صدای پمپ اب الرژی دارند میتواند ازار دهنده باشد .
این پمپ ها دارای پروانه ی برنجی و بدنه چدن میباشد در زمان پمپاژ اب فشار قابل قبولی را دارا میباشد و برای مصرف در یک واحد اپارتمان در طبقه ی همکف و طبقه ی اول و طبقه دوم ساختمان نیز مناسب میباشد . در نتیجه برای کسانی که میخواهند کمتر هزینه نمایند گزینه ی مناسبی است . شما میتوانید با مراجعه به قسمت فروشگاه سایت مدل های مختلف این محصول را ببینید .

پمپ یک اسب بخار در مشهد

این پمپ های اب از سایز متوسط پمپ های اب ساختمانی به شمار میروند که برای اب رسانی تا طبقه چهارم ساختمان مناسب هستند . پمپ یک  اسب بخار از صدای نسبتا کمی برخوردار است که اگر در واحد مسکونی نصب گردد برای کسانی که نسبت یه صدای پمپ اب الرژی دارند نمیتواند ازار دهنده باشد .

این پمپ ها دارای پروانه ی باکالیت و بدنه چدن میباشد در زمان پمپاژ اب فشار قابل قبولی را دارا میباشد و برای مصرف در یک واحد اپارتمان در طبقه ی همکف و طبقه ی اول و طبقه دوم  تا چاهارم ساختمان نیز مناسب میباشد . در نتیجه برای کسانی که میخواهند کمتر هزینه نمایند گزینه ی مناسبی است . شما میتوانید با مراجعه به قسمت فروشگاه سایت مدل های مختلف این محصول را ببینید .