درباره ما

دریاره مشهد گستر بیشتر بدانید

دریاره مشهد گستر بیشتر بدانید

تیم تخصصی ما در زمینه تاسیسات مکانیکی ساختمان از سال 1386 مشغول به فعالبت در شهر مشهد میباشد که تجارب اندوخته شده در این زمینه موجب رفع بسایاری از عیوب مرتبط با این رشته میشود.

فروش انواع محصولات نظیر پمپ اب و تصفیه اب و... را ما در سر لوحه کار خود برای شما فراهم میسازیم .

شما میتوانید با یک تماس از مشاورین ما اطلاعات دریافت نمایید سپس انتخاب کنید